Mirësevini në Evropë, Udhëzues për të gjithë

W2eu.info - Mirësevini në Evropë Informacion i Pavarur për refugjatët dhe migrantët që vijnë në Evropë http://www.w2eu.info/ (Anglisht) http://www.w2eu.info/map.ar.html (Arabisht) http: / /www.w2eu.info/map.fa.html (Farsi) http://www.w2eu.info/map.fr.html (Frëngjisht) Programi i të Drejtave në Mërgim Lista e organizatave pro bono të ndihmës juridike, avokatë dhe të tjerë të cilët janë në gjendje

Lexo më shumë