Kategori: Burundi

  • Si të gjeni një punë në Burundi

    Si të gjeni një punë në Burundi

    Për të gjetur një punë në Burundi, mund të filloni nga uncareer.net dhe optioncarriere.bi. Ju mund të kërkoni agjenci rekrutimi ose agjenci punësimi në Burundi. Dhe mund të kërkoni punë edhe në grupet e Facebook në Burundi. Kushdo që dëshiron të marrë një punë në Burundi duhet së pari të kërkojë një punë në Burundi. Burundi është…

  • Si të aplikoni për azil në Burundi?

    Për regjistrim, aplikanti duhet ose të vizitojë zyrën kryesore të ONPRA në Bujumbura, në zyrat provinciale të ONPRA ose në postat kufitare. Agjentët e policisë, pranë administratës së shtetit, Kryqit të Kuq dhe agjencive të tjera të Kombeve të Bashkuara mund të referojnë këdo që kërkon azil në vendet e përmendura në Burundi. Burundi është një…