Kategori: Burkina Faso

  • Si të gjeni një punë në Burkina Faso?

    Si të gjeni një punë në Burkina Faso?

    Për të gjetur një punë në Burkina Faso, mund të filloni me Unjobnet dhe Impactpool. Ju mund të kërkoni agjenci rekrutimi ose agjenci punësimi në Burkina Faso. Dhe mund të kërkoni punë edhe në grupet e Facebook në Burkina Faso. Kushdo që dëshiron të marrë një punë në Burkina Faso duhet së pari të kërkojë një…

  • Si të kërkoni azil në Burkina Faso?

    Si të kërkoni azil në Burkina Faso?

    Kur të mbërrini në Burkina Faso, mund të kërkoni nga autoritetet lokale ose të shkoni në një zyrë të UNHCR-së për të kërkuar azil. Burkina Faso është nënshkruese e disa marrëveshjeve ndërkombëtare, duke përfshirë Konventën e Kombeve të Bashkuara të vitit 1951 në lidhje me statusin e refugjatëve dhe Protokollin e saj të vitit 1967 (ratifikuar në 1980). Konventa e Kombeve të Bashkuara të vitit 2000 kundër…