Kategori: mali

  • Si të aplikoni për azil në Mali

    Si të aplikoni për azil në Mali

    Për të aplikuar për azil në Mali, nëse jeni në Mali, dëshironi të kontaktoni zyrën më të afërt të Komisionit Kombëtar për Refugjatët (CNR), zyrën më të afërt të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) ose ndonjë zyrë të autoritetit territorial. . Mali është një shtet anëtar i Komunitetit Ekonomik të Shteteve të Afrikës Perëndimore (ECOWAS).…

  • Si të gjeni një punë në Mali?

    Si të gjeni një punë në Mali?

    Për të gjetur një punë në Mali, mund të filloni nga Mali Baara dhe Mali Pages. Ju mund të kërkoni agjenci rekrutimi ose agjenci punësimi në Mali. Dhe mund të kërkoni punë edhe në grupet e Facebook në Mali. Kushdo që dëshiron të marrë një punë në Mali duhet së pari të kërkojë një punë në…