Kategori: Ekuador

  • Si të kërkoni azil në Ekuador?

    Si të kërkoni azil në Ekuador?

    Ekuador, një nga vendet më të vogla të Amerikës së Jugut, ka popullsinë më të madhe të refugjatëve në kontinent. Kombi u themelua në dhjetor të vitit 2010. Ka rreth 54,342 refugjatë të regjistruar. Dhe ka rreth 25,312 aplikantë për azil. Popullsia reale e refugjatëve të vendit është e nën-regjistruar, numri ka shumë të ngjarë të jetë më i lartë. Cilat janë mbrojtjet ligjore që u jepen refugjatëve?…