Kategori: Kubë

  • Si të aplikoni për azil në Kubë

    Si të aplikoni për azil në Kubë

    Ju nuk mund të aplikoni zyrtarisht për azil në Kubë, por mund të aplikoni për statusin e refugjatit pranë Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) në Kubë. Mund të kontaktoni UNHCR-në në Kubë në +53-7204 1512, +53-7204 1513, +53-7204 1514 ose +53-7204 1515. Email-i i tyre është cubha@unhcr.org. Adresa e tyre është Calle 18 Nr. 110 ndërmjet First dhe…

  • Si të gjeni një punë në Kubë

    Si të gjeni një punë në Kubë

    Për të gjetur një punë në Kubë, mund të filloni me punët e qeverisë federale dhe milionerët. Kushdo që dëshiron të gjejë një punë në Kubë duhet së pari të kërkojë një punë në Kubë. Ju mund të kërkoni agjenci rekrutimi në Kubë. Dhe mund të kërkoni punë në grupet e Facebook në Kubë. Pasi të gjeni një punë, ju…