Shëndetësia në Pakistan

Sistemi i Dorëzimit të Kujdesit Shëndetësor (HCDS) është marrëveshja që i shërben më së miri popullatës së çdo vendi me shpërndarje efektive, efikase, të ndershme të burimeve dhe fonde për infrastrukturën e organizuar të lulëzojë mirë. Në nivel global, HCDS bëhet një shërbim shumë konkurrues dhe me rritje të shpejtë

Lexo më shumë