Kategori: Belgjikë

  • Si të aplikoni për azil në Belgjikë?

    Si të aplikoni për azil në Belgjikë?

    Ju mund të aplikoni për azil në Belgjikë vetëm nëse keni frikë nga persekutimi në vendin tuaj. Belgjika zbaton Konventën e UNHRC të vitit 1951 në lidhje me statusin e refugjatëve. Gjithashtu, të gjithë të huajt që hyjnë në Belgjikë kanë të drejtë të aplikojnë për azil. Strehimi duhet të plotësojë kriteret e Konventës për Refugjatët për të marrë mbrojtje azili. […]