Kategori: Gjeorgji

  • Si të aplikoni për azil në Gjeorgji?

    Si të aplikoni për azil në Gjeorgji?

    Azili jepet në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara të vitit 1951 mbi Statusin e Refugjatëve. Sipas Konventës, refugjat është ai që ndodhet “jashtë shtetit të tij të kombësisë për shkak të një frike të bazuar nga persekutimi për arsye race, feje, kombësie, anëtarësimi në një grup të caktuar shoqëror ose opinion politik dhe është…

  • Si të merrni një punë në Gjeorgji? Një udhëzues i shpejtë për të huajt

    Si të merrni një punë në Gjeorgji? Një udhëzues i shpejtë për të huajt

    Nëse tashmë keni një leje pune, ose jeni gjeorgjian, thjesht mund të zbrisni për të parë se si të gjeni një punë në Gjeorgji. Nëse nuk keni leje pune, gjëja e parë që duhet të bëni është të gjeni një punë. Pra, shkoni poshtë për të parë se si të gjeni një punë në…