Kategori: Qipro

  • Si të aplikoni një azil në Qipro?

    Si të aplikoni një azil në Qipro?

    Është praktikë normale që azilkërkuesit dhe refugjatët të kërkojnë këshillim ligjor. Kjo ndodh pasi kërkesa e tyre për azil u refuzua në shkallë të parë nga Shërbimi i Azilit të Qipros. Është ende kritike të përgatitemi që nga fillimi i procedurës së azilit. Këtu është intervista e RSD e bërë nga Shërbimi i Azilit.…