Llogaritësi më i mirë shkencor për studentët

Llogaritësi më i mirë shkencor për studentët

Llogaritësit shkencor përdoren për zgjidhjen e problemeve në algjebër, shkencë dhe inxhinieri. Një kalkulator matematik mund të zgjidhë probleme të trigonometrisë, logaritmit dhe probabilitetit përveç veprimeve të thjeshta aritmetike. Texas Instruments, Casio dhe Sharp kanë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme llogaritëse me cilësi të lartë një vit më pas

Lexo më shumë