Kategori: Honduras

  • Refugjatët në Honduras

    Refugjatët në Honduras

    Pothuajse 250,000 Persona të Zhvendosur Brenda (PZHBV) jetojnë në Honduras. Kjo është pesë për qind e popullsisë së përgjithshme të Hondurasit. Pothuajse dyzet mijë njerëz të tjerë shqetësues janë nga Hondurasi, Kuba, Venezuela, Kolumbia, Ekuadori, Haiti dhe Nikaragua. Refugjatët dhe azilkërkuesit në Honduras janë disa qindra, kryesisht nga Nikaragua. Kombësi të tjera të pranishme janë El Salvador, Kuba, Venezuela, […]

  • Si të aplikoni për azil në Honduras

    Si të aplikoni për azil në Honduras

    Ju mund të aplikoni për azil në Honduras me shkrim ose me gojë: Në Institutin Kombëtar të Migracionit (INM); Në çdo postë kufitare të INM (tokësore, ajrore ose detare); Nëse nuk ka zyrë INM afër qytetit, mund të shkoni në stacionin më të afërt të Policisë Kombëtare. Kur raportoni qëllimin tuaj për të kërkuar mbrojtje si […]