Franca lidhjet, faqet e internetit të informacionit, grupet e bisedave

Udhëzues për refugjatët në Francë Pasqyrë e Francës / shërbimeve http://samsam.guide/ (Frëngjisht, Anglisht) http://samsam.guide/en/ - Anglisht W2eu.info - Mirësevini në Evropë Për lirinë e lëvizjes: Informacion i pavarur për refugjatët dhe migrantët që vijnë në Evropë http://www.w2eu.info/france.en.html (anglisht) http://www.w2eu.info/france.ar.html (arabisht) http://www.w2eu.info /france.fa.html (Farsi) http://www.w2eu.info/france.fr.html (Frëngjisht) Të drejtat në

Lexo më shumë

Lidhje të Mbretërisë së Bashkuar, faqet e internetit të informacionit, grupet e bisedave

W2eu.info - Mirësevini në Evropë Për lirinë e lëvizjes: Informacion i pavarur për refugjatët dhe migrantët që vijnë në Evropë http://www.w2eu.info/uk.en.html (Anglisht) http://www.w2eu.info/uk .ar.html (Arabisht) http://www.w2eu.info/uk.fa.html (Farsi) http://www.w2eu.info/uk.fr.html (Frëngjisht) Programi i të Drejtave në Mërgim Lista e Pro ofruesit e ndihmës juridike bono është një direktori

Lexo më shumë

Informacione për Afrikën e Veriut

Lidhjet e Libisë, kujdesi shëndetësor, sigurimi shëndetësor, mjekët, klinikat, shëndeti mendor, higjena, spitalet Shëndetësia, furnizimi me ushqim, kontrollet mjekësore, receta mjekësore Derna, Tripoli dhe Benghazi Tel: (218) (61) 909 5202/909 5152/908 1582 Fax: (218) (61) 909 5829 E-mail: libyanrc @ gmail.comtaha.k.sultan @ gmail.com FB: https://www.facebook.com/healalzuw/ http://lrc.org. ly /  

Lexo më shumë

Dokumente të Përgjithshme Mbarëkombëtare të Indisë dhe Pakistanit, Uebfaqeve dhe Grupeve

01. Dokumente të Përgjithshme Mbarëkombëtare, Uebsajt dhe Grupe Uebfaqe ose dokumente shteruese në lidhje me migrantët dhe refugjatët që mbulojnë të gjithë vendin në aspekte të shumta si azili, strehimi, arsimi, kujdesi shëndetësor dhe të tjerët. India Center for Migration: https://www.mea.gov.in/images/ICM_AR_FINAL_for_21032017.pdf Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) http://ddugky.gov.in/sites/default/files/ KnowledgeBank/Migration_Support_Centre_Reference_Fentral_Reference_Fental 

Lexo më shumë