Kategori: lidhje të dobishme

 • Faqet e internetit të imigracionit në Spanjë, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Faqet e internetit të imigracionit në Spanjë, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Këto janë disa faqe interneti të imigracionit, lidhje të dobishme dhe grupe bisedash rreth udhëtimit dhe jetesës në Spanjë. Ata fokusohen edhe te refugjatët. Shumica e faqeve të internetit në këtë artikull janë në spanjisht ose anglisht, dhe disa përdorin gjuhë të tjera të njohura si arabishtja ose frëngjishtja. Përdorni Google Translate, Tarjimly ose ndonjë aplikacion tjetër përkthimi nëse […]

 • Lidhje të dobishme për Italinë, faqet e internetit të imigracionit për Italinë

  Lidhje të dobishme për Italinë, faqet e internetit të imigracionit për Italinë

  Këtu më poshtë mund të gjeni lista me lidhje me faqet e internetit dhe me mediat sociale për të jetuar në Itali për të gjithë, veçanërisht emigrantët dhe refugjatët. I gjithë ky informacion rreth Italisë mbulon të gjithë vendin në shumë aspekte si udhëtimi, azili, strehimi, arsimi, kujdesi shëndetësor, punësimi, paratë dhe ndihma. Lidhje të dobishme të Italisë, faqet e internetit të imigracionit në lidhje me azilin e Italisë AIDA […]

 • Faqet e internetit të emigracionit në Liban, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Programi i të Drejtave në Mërgim Lista e ofruesve të ndihmës juridike pro bono është një drejtori organizatash, avokatësh dhe të tjerëve që janë në gjendje të ndihmojnë refugjatët pa pagesë në çështjet ligjore dhe të ndihmojnë në sigurimin e të drejtave të refugjatëve. Kjo listë mund të jetë gjithashtu e dobishme për ofruesit ligjorë që mbledhin dhe argumentojnë çështje diku tjetër në botë për informacion mbi […]

 • Informacione për Serbinë

 • Faqet e internetit të emigracionit në Gjermani, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Faqet e internetit të emigracionit në Gjermani, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Dokumenti përmban informacione për Gjermaninë, p.sh. lidhje ose dokumente shteruese për migrantët dhe refugjatët. Ai mbulon të gjithë vendin në shumë aspekte si azili, strehimi, arsimi, kujdesi shëndetësor dhe të tjera. Faqet e internetit të imigracionit në Gjermani, lidhje të dobishme, grupe bisedash W2eu.info – Mirë se vini në Evropë Për lirinë e lëvizjes: Informacion i pavarur për refugjatët dhe migrantët që vijnë në Evropë […]

 • Faqet e internetit të emigracionit në Suedi, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Faqet e internetit të emigracionit në Suedi, lidhje të dobishme, grupe bisedash

  Faqet e internetit ose dokumente shteruese për migrantët dhe refugjatët që mbulojnë të gjithë vendin në aspekte të shumta si azili, strehimi, arsimi, kujdesi shëndetësor dhe të tjera. W2eu.info – Mirë se vini në Evropë Për lirinë e lëvizjes: Informacion i pavarur për refugjatët dhe migrantët që vijnë në Evropë http://www.w2eu.info/sweden.en.html (Anglisht) http://www.w2eu.info/sweden .ar.html (Arabisht) http://www.w2eu.info/sweden.fa.html (Farsi) http://www.w2eu.info/sweden.fr.html (Frëngjisht) Faqet e internetit të imigracionit në Suedi, lidhje të dobishme, grupet e bisedës […]

 • Informacione për Francën, lidhje të dobishme, faqe interneti, grupe bisedash

  Informacione për Francën, lidhje të dobishme, faqe interneti, grupe bisedash

  Këtu më poshtë mund të gjeni lista me lidhje me faqet e internetit dhe me mediat sociale për të jetuar në Itali për të gjithë, veçanërisht emigrantët dhe refugjatët. I gjithë ky informacion rreth Italisë mbulon të gjithë vendin në shumë aspekte si udhëtimi, azili, strehimi, arsimi, kujdesi shëndetësor, punësimi, paratë dhe ndihma. Informacion për Francën, lidhje të dobishme, faqe interneti, grupe bisedash Udhëzues për refugjatët […]

 • Lidhje të dobishme për Kanada: informacion, forume dhe udhëzues

  Lidhje të dobishme për Kanada: informacion, forume dhe udhëzues

  Kjo është një listë e lidhjeve të dobishme për njerëzit që jetojnë në Kanada ose që udhëtojnë nëpër Kanada. Këto lidhje mund të jenë të dobishme për të kuptuar se cilat janë të drejtat tuaja në Kanada. Pothuajse të gjitha këto burime janë zyrtare. Ato janë kryesisht në frëngjisht ose anglisht, prandaj përdorni Google Translate, ose ndonjë shërbim tjetër përkthimi, nëse keni nevojë për […]

 • Lista e faqeve të internetit të emigracionit në SHBA, lidhje të dobishme, burime të dobishme informacioni për Shtetet e Bashkuara

  Lista e faqeve të internetit të emigracionit në SHBA, lidhje të dobishme, burime të dobishme informacioni për Shtetet e Bashkuara

  Një faqe interneti e mirë për të drejtat e migrantëve dhe refugjatëve në Programin e të Drejtave në Mërgim të SHBA-së është një lidhje e mirë për informacion rreth të drejtave të refugjatëve dhe migrantëve. Është një listë e ofruesve të ndihmës juridike pro bono dhe është gjithashtu një drejtori organizatash, avokatësh dhe të tjerëve që janë në gjendje të ndihmojnë refugjatët pa pagesë në fushën ligjore […]

 • Informacione të dobishme për Turqinë, lidhje të dobishme për Turqinë

  Informacione të dobishme për Turqinë, lidhje të dobishme për Turqinë

  Këtu më poshtë mund të gjeni lista me lidhje me faqet e internetit dhe me mediat sociale për të jetuar në Turqi për të gjithë, veçanërisht emigrantët dhe refugjatët. I gjithë ky informacion rreth Turqisë mbulon të gjithë vendin në shumë aspekte si azili, strehimi, arsimi, kujdesi shëndetësor, punësimi dhe të tjera. Informacion i dobishëm në lidhje me Drejtorinë e Përgjithshme të Menaxhimit të Migracionit të Turqisë DGMM Kjo […]